Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wokowice

Uwaga : moduł w trakcie aktualizacji.

Decyzja z dnia 30.07.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego.

Decyzja z dnia 30.07.2018 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego, o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Wokowice, gmina Brzesko.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 30.08.2017 r., znak: GK-II.6623.1.2017.EW, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie dotyczy:

  1. wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji, na okres 14 dni, w godzinach: 800 – 1500, w dniach: od 23.10.2017 r., do 13.11.2017 r. – w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224;
  2. prawa do zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji, na okres 7 dni, od dnia 14.11.2017 r., do dnia 21.11.2017 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Głowackiego 51, w Wydziale Geodezji i Kartografii, II-piętro, pok. nr 224.
 
Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego.

Zawiadomienie z dnia 21.09.2016 r., znak: GK-II.661.3.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu, projektu scalenia gruntów wsi Wokowice, gmina Brzesko.

 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
 
Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o ogłoszeniu wyników oszacowania gruntów i ich udostępnieniu do publicznego wglądu.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., Starosty Powiatu Brzeskiego.[pdf]232 Kb
 

 Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia na którym nastąpi wybór Rady Uczestników Scalenia.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r., Starosty Powiatu Brzeskiego[pdf]213 Kb

 

Ramowy harmonogram prac

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy ramowy harmonogram prac planowanych do wykonania w ramach postępowania scaleniowego, prowadzonego w zawiązku z budową autostrady A – 4. Harmonogram został przedstawiony przez Wykonawcę prac – Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Informujemy, że wskazane w tabeli czasookresy prac nie mają charakteru wiążącego, mogą ulegać zmianie z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Wykonawcy i organu).

 

Wykaz działek

W odpowiedzi na prośby Uczestników scaleń gruntów, podnoszone na zebraniach, zwoływanych w celu odczytania postanowień o wszczęciu postępowań scaleniowych związanych z budową autostrady – A-4, publikujemy Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów.

Załączniki:
Wykaz działek ewidencyjnych wchodzących w obszar scalenia gruntów[pdf]227 Kb

 

Postanowienie

Postanowienie o z dnia 16.11.2011 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Wokowice, gmina Brzesko:

Załączniki:
Postanowienie o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego[PDF]1142 Kb
Załącznik nr 1 do Postanowienia[JPEG]1176 Kb

 

Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.10.2011 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów, na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.

Załączniki:
Zawiadomienie z dnia 25.10.2011 r., Starosty Powiatu Brzeskiego[pdf]227 Kb

 

Opracowania mapowe, obręb ewidencyjny Wokowice, gmina Brzesko

Poniżej prezentujemy:

  • Mapa zasięgu scalenia,
  • Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Sterkowiec i Wokowice,

Prezentowane opracowania mapowe, zostały przekazane Staroście Powiatu Brzeskiego, przez wykonawcę prac scaleniowych: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać właściwy załącznik, z katalogu prezentowanego poniżej. Załączniki są zapisane w formacie PDF.

Załączniki:
Mapa zasięgu scalenia[pdf]319 Kb
Założenia do projektu scalenia gruntów części wsi Wokowice[pdf]2398 Kb
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw