Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Ogłoszenia - Brzesko-obszar wiejski

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.03.2021 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującej obręb ewidencyjny Poręba Spytkowska zawierający się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 23.03.2021 r.


Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego, z dnia 9 listopada 2020 r., w sprawie operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków opracowanego dla obrębów ewidencyjnych: Jasień, Okocim, zawierających się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat Brzeski, Województwo małopolskie.
Treść Informacji:
Informacja Nr GK-II.6620.84.1.2017.EW, Starosty Brzeskiego z dnia 9 listopada 2020 r.
Informacja Starosty Brzeskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego obręby ewidencyjne: Jasień, Okocim, zawierające się w jednostce ewidencyjnej 120202_5 Brzesko - obszar wiejski, Powiat brzeski, Województwo małopolskie.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 07.09.2020 r.

Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Mokrzyska - Bucze, gmina Brzesko.
Treść Informacji:

Informacja Starosty Brzeskiego


Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Wokowice, gmina Brzesko.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 27.05.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Sterkowiec, gmina Brzesko.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 07.02.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski, obejmującej m.in. obręb ewidencyjny Jadowniki.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 24.01.2020 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.EW, dotycząca realizacji prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski, obejmującej m.in. obręb ewidencyjny Poręba Spytkowska.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 29.01.2019 r., znak: GK-II.6620.84.1.2017.AK, o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków dla jednostki
ewidencyjnej Brzesko - obszar wiejski.
Treść Informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Informacja Starosty Brzeskiego z dnia 11.03.2016 r., znak: GK-II.6620.84.1.2015.KP o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu ewidencyjnego Czchów - miasto, Powiat brzeski, Województwo małopolskie, poprzez uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych i utworzenie pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 20 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Treść informacji:
Informacja Starosty Brzeskiego
Zarządzenie Nr 16/2016 Starosty Brzeskiego z dnia 24.02.2016 r., w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, dla obrębu ewidencyjnego Czchów - miasto, dostosowującej istniejące dane ewidencyjne do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Treść Zarządzenia:
Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw