Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Scalenia gruntów

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 10.09.2020 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 10.09.2020 r., znak: GK-II.661.4.2011.GD, informujące o terminie i miejscu okazania projektu scalenia, sporządzonego przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, dla gruntów położonych w części wsi Sterkowiec, gmina Brzesko, w obszarze prowadzonego postępowania scaleniowego.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 10.09.2020 r.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD.

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r., znak: GK-II.661.5.2011.GD, informujące o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Bielcza, gmina Borzęcin, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o  możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.09.2020 r. do 30.09.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 28.08.2020 r.


Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów o pow. 247,5504 ha stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze:

Decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 wydana dla obiektu scaleniowego Mokrzyska
Załącznik Nr 1 do decyzji: Mapa z projektem scalenia gruntów
Załącznik Nr 7 do decyzji: Terminy i zasady objęcia w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Załącznik Nr 7.1: Rekultywacja poscaleniowa.
Załącznik Nr 7.2: Mapa zagospodarowania po scaleniu.
Załącznik Nr 7.3: Zagospodarowanie poscaleniowe.

Prezentowana powyżej decyzja Starosty Brzeskiego z dnia 18.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów stanowiących część obrębu ewidencyjnego Mokrzyska - Bucze, została poddana anonimizacji w zakresie dot. danych o których mowa w art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Przedmiotowa decyzja, w pełnym brzmieniu (bez anonimizacji), zostanie doręczona Uczestnikom scalenia gruntów wsi Mokrzyska, w trybie o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów.
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD informujące, że:

w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania, jest realizacja przepisów, wynikających z art. 13 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „Zgodę na dokonany szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych uczestnicy scalenia wyrażają w formie uchwały”.
W przypadku niepodjęcia uchwały na zebraniu zwołanym w pierwszym terminie tj. w dniu 07.09.2020 r., ustala się drugi termin zebrania na dzień 08.09.2020 r. (wtorek), o godz. 1530 w Strzelcach Wielkich, na ww. placu przykościelnym.
Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 17.08.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 04.08.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD, informujące, że w dniu 24.08.2020 r. (poniedziałek), o godz. 1530 w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mokrzyskach, ul. Kościelna 1, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego, prowadzonego na obszarze wsi Mokrzyska, w związku z budową autostrady A-4. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Mokrzyska.
Treść Zawiadomienia:
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego


Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 16.07.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.GD informujące, że:
  • w dniu 05.08.2020 r. (środa), o godz. 1530, w Strzelcach Wielkich na placu przykościelnym Kościoła Parafialnego pw. Św. Sebastiana Męczennika, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa. Celem zebrania, jest wykonanie obowiązku, wynikającego z art. 12 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, cyt.: „wyniki oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw specjalnych ogłasza się na zebraniu uczestników scalania, zwołanym przez starostę …”;
  • w terminie od 06.08.2020 r. – 14.08.2020 r., wyniki oszacowania gruntów zostaną udostępnione do publicznego wglądu, w budynku w kancelarii terenowej Wykonawcy prac, położonym w Strzelcach Wielkich 220, 32-822 Strzelce Wielkie (dawna organistówka).
    Treść Zawiadomienia:
    Zawiadomienie Starosty Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 03.07.2020 r., znak: GK-II.661.1.2011.GD.
Zawiadomienie o przysługującym Stronom prawie do zapoznania się z całością akt sprawy, zgromadzonych w toku postępowania scaleniowego, prowadzonego na gruntach położonych w części wsi Mokrzyska, gmina Brzesko, w zasięgu negatywnego oddziaływania autostrady A-4 oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie: od 22.07.2020 r. do 30.07.2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, przy ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 210 (Wydział Geodezji i Kartografii).
Treść zawiadomienia:

Zawiadomienie Starosty Brzeskiego z dnia 18.06.2020 r., znak: GK-II.661.2.2014.KM.
Zawiadomienie dot. zebrania Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.
Celem zebrania jest realizacja przepisów wynikających z art. 11 ust. 1 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, który stanowi, że cyt.: „uczestnicy scalenia, w drodze uchwały, określają zasady szacunku gruntów (…)”.
Treść zawiadomienia:

 

Pobierz Pobierz jako PDF
59 052
ha

Powierzchnia powiatu

135 586

Liczba działek

3 509

Liczba rocznie przyjętych operatów

19 342

Liczba rocznie załatwianych spraw