Informacja o możliwości najmu zabudowanych działek ewidencyjnych.

Ogłoszenie dotyczy:
- działki nr 2784,
o powierzchni 0,02 ha, położonej w Jadownikach, 
- działki nr 2785,
o powierzchni 0,02 ha, położonej w Jadownikach,
- działki nr 2899,
o powierzchni 0,05 ha, położonej w Jadownikach,
- działki nr 1932/2,
o powierzchni 0,0145 ha, położonej w Brzesku.