Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
wtorek, 08 grudnia 2009 14:26

                                                                                                                                Brzesko, 8.12.2009 r.

 
Z A W I A D O M I E N I E
 
 

Starosta Powiatu Brzeskiego, działając zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU Nr 38, poz.454), zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, dla jednostki ewidencyjnej Gnojnik w skład której wchodzą następujące obręby gminy: Gnojnik, Biesiadki, Gosprzydowa, Lewniowa, Uszew, Zawada Uszewska, Żerków.

 Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust.1 i art. 20 ust.1-3 oraz art. 24a ust.2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r., - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r., DzU Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), oraz przepisów ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Czynności techniczne związane z  kompleksową modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali upoważnieni, przeze mnie, pracownicy Małopolskiej Grupy Geodezyjno-Projektowej S.A ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów.

 

                                                                                      Starosta Powiatu Brzeskiego

                                                                                            mgr Ryszard Ożóg