1. Pytanie z dnia 1.12.2009, godz.9.45:

Do działki nr (…) na której się znajduje dom o nr (…) w miejscowości (…), jest droga. Nie wiem czy jest to droga służebna, publiczna, czy gminna. W każdym razie jest na mapach lotniczych i nawigacyjnych.

Jaka powinna być szerokość tej drogi, która oczywiście przebiega przez szereg innych działek i czy można tą drogę naprawiać i pogłębiać fosy, nie pytając o zgodę właścicieli działek przez które przebiega ta droga. Dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedź:

Odpowiadając na pytanie w sprawie drogi (…), położonej w miejscowości (…), wyjaśniam, że na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, nie stwierdza się istnienia drogi w działce nr (…), o charakterze publicznym. W części kartograficznej operatu ewidencji gruntów, która jest dostępna w Portalu Geodety Powiatu Brzeskiego, w działce nr (…), nie zarejestrowano użytku gruntowego o symbolu „dr” (droga). W związku z tym należy przypuszczać, że istniejąca na gruncie droga jest drogą dojazdową dla właściciela ww. działki, jak również drogą dojazdową do działek sąsiednich.

Wyjaśniam, że operat ewidencji gruntów i budynków nie rejestruje obciążeń nieruchomości służebnościami, a zatem informację czy działka (…)  jest obciążana służebnością drogową, należy powziąć w Sądzie Rejonowym w Brzesku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.
Kwestie dotyczące utrzymywania dróg prywatnych, w należytym stanie technicznym nie należą do kompetencji organów administracji publicznych, tylko do ich właścicieli. Ewentualne spory w tym zakresie pomiędzy użytkownikami dróg prywatnych należą do kognicji sądów powszechnych, właściwych z miejsca położenia nieruchomości.

 

Agnieszka Nierodzińska
Podinspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami