"Aplikacje katastru gruntowego dla potrzeb projektowania i lokalizacji obiektów budowlanych"
Starosta Powiatu Brzeskiego
 
zaprasza na seminarium szkoleniowe nt.
„APLIKACJE KATASTRU GRUNTOWEGO DLA POTRZEB PROJEKTOWANIA I LOKALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH”.
 
Seminarium odbędzie się w dniu 11.02.2010 r., o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzesku.
Program seminarium:
  1. Wprowadzenie, Andrzej Surówka, Geodeta Powiatu Brzeskiego, godz. 12.00 – 12.20.
  2. „Wpływ jakości generowania opracowań geodezyjno – kartograficznych na potrzeby wykonywania nadzoru budowlanego”, Wojciech Migdał, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, godz. 12.20 – 12.50.
  3. „Problematyka granic nieruchomości w budownictwie”, Jolanta Lechowicz, Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Brzesku, godz. 12.50 – 13.10.
  4. Przerwa, godz. 13.10 – 13.20.
  5. „Generowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej”, Halina Mucha, Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, godz. 13.20 – 13.40.
  6. „Wybrane problemy z zakresu wprowadzania zmian przedmiotowych w operatach ewidencji gruntów i budynków”, Elżbieta Wąs, Kierownik Referatu Geodezji i Ewidencji Gruntów, godz. 13.40 – 14.00.
  7. Dyskusja.
  8. Zakończenie seminarium, godz. 15.20.
Na seminarium zapraszamy podmioty wykonawstwa geodezyjnego, projektantów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką seminarium.
Czas trwania seminarium: ok. 3 godziny
Seminarium Jest bezpłatne
 
Starosta Powiatu Brzeskiego
 Ryszard Ożóg