Seminarium

 Starosta Powiatu Brzeskiego

zaprasza na seminarium szkoleniowe nt.
Generowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(Mapy do celów projektowych)”
Seminarium odbędzie się w dniu 10.09.2010 r., o godz. 900, w sali nr
327 Starostwa Powiatowego w Brzesku. 
 Na seminarium zapraszam podmioty wykonawstwa geodezyjnego,
projektantów oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką
seminarium. 
 Czas trwania seminarium: ok. 2 godziny. 
Seminarium jest bezpłatne.
 

                                                                                  Starosta Powiatu Brzeskiego

                                                                 Ryszard Ożóg