Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 21.10.2011 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.