Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.10.2011 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów, na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.