Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 03.11.2011 r., znak: GN-II.661.1.2011.BG, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.