Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 17.11.2011 r., znak: GN.II.AC.6017-2/10, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi odczytanie postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego.