Postanowienie

Postanowienie o z dnia 16.11.2011 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Wokowice, gmina Brzesko: