Decyzja Starosty Powiatu Brzeskiego

Decyzja z dnia 18.11.2011 r., znak: GN.II.AS.6017-1/08 Starosty Powiatu Brzeskiego, o zatwierdzenu projektu scalenia gruntów, położonych w obrębie ewidencyjnym Barczków, gmina Szczurowa.