Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Postanowienie z dnia 25.11.2011 r., znak: GN-II.661.1.2011.BG, Starosty Powiatu Brzeskiego, o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Mokrzyska, gmina Brzesko: