Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Postanowienie z dnia 30.11.2011 r., znak: GN-II.661.2.2011.AD, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Szczepanów, gmina Brzesko.