Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Postanowienie z dnia 2.12.2011 r., znak: GN.II.JG.6017-1/10, Starosty Brzeskiego o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Jasień, gmina Brzesko.