Postanowienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Postanowienie z dnia 7.12.2011 r., znak: GN.II.AC.6017-2/10, Starosty Brzeskiego o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze Miasta Brzesko.