Koszty usług geodezyjnych

W związku z licznymi zapytaniami Klientów Urzędu, dotyczącymi problematyki z zakresu:

  • ­podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
  • ­ sporządzania map dla celów projektowych,
  • ­ innych prac geodezyjno – kartograficznych,

a w szczególności kosztów usług geodezyjnych informuję, że:

  • ­ prace geodezyjne i kartograficzne wykonywane są przez uprawnione podmioty wykonawstwa geodezyjnego (geodetów uprawnionych) a koszty każdorazowo ustalane są, w ramach umowy cywilnej, pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą,
  • ­ z orientacyjnymi kosztami usług geodezyjnych i kartograficznych można zapoznać się wybierając adres internetowy:

Informacja o cenach na roborty geodezyjne opracowana przez SGP w Krakowie, na rok 2012 - strona 1

Informacja o cenach na roborty geodezyjne opracowana przez SGP w Krakowie, na rok 2012 - strona 2