Postanowienie Starosty Brzeskiego

Postanowienie z dnia 20.12.2011 r., znak: GN-II.661.5.2011.BG, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu z urzędu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Bielcza, gmina Borzęcin.