Ramowy harmonogram prac

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy ramowy harmonogram prac planowanych do wykonania w ramach postępowania scaleniowego, prowadzonego w zawiązku z budową autostrady A – 4. Harmonogram został przedstawiony przez Wykonawcę prac – Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Informujemy, że wskazane w tabeli czasookresy prac nie mają charakteru wiążącego, mogą ulegać zmianie z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Wykonawcy i organu).