Informacja nt. układu wysokości w obrębie ewidencyjnym miasto Brzesko

Z dniem 25.04.2012 r. w obrębie ewidencyjnym miasto Brzesko, wysokości szczegółów terenowych takich jak: pikiety sytuacyjne, elementy naziemne podziemnego uzbrojenia terenu, dna studzienek kanalizacyjnych, wloty i wyloty przewodów kanalizacyjnych, osie przewodów podziemnych wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych oraz innych przewodów rurowych na mapie zasadniczej, zostały wykazane w układzie Krondsztadt 86.