Założenia do projektu scalenia.

Poniżej prezentujemy Założenia do projektu scalenia części obrębów Niedzieliska, Szczurowa i Rajsko, województwo małopolskie, gmina Szczurowa, opracowane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Aby uzyskać pełen podgląd dokumentacji, proszę wybrać załącznik opublikowany poniżej. Załącznik został zapisany w formacie PDF.