Numery działek ewidnecyjnych

Szanowni Państwo, z uwagi na specyfikę obiektu pn. "Rajsko - Szczurowa - Niedzieliska, gmina Szczurowa", zbudowanego z fragmentów 3 wsi, poniżej publikujemy pliki w formacie pdf, z zapisanymi w nich numerami działek ewidencyjnych, zawierających się w obszarze inicjowanej procedury scaleniowej. Analiza prezentowanych danych umożłliwi zainteresowanym weryfikację statusu uczestnika postępowania scaleniowego.