Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 21.05.2012 r., znak: GN-II.661.5.2011.BG, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi wybór Rady Uczestników Scalenia.