Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 22.05.2012 r., znak: GN-II.661.4.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia zwoływanym w celu wyboru Rady Uczestników Scalenia.