Postanowienie Starosty Brzeskiego

Postanowienie z dnia 7 maja 2012 r., znak; GN.II.KM.6017-3/10, Starosty Brzeskiego, o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów położonych w części obrębów Rajsko, Szczurowa, Niedzieliska, gmina Szczurowa, o łącznej powierzchni 590,1708 ha.