Upoważnienie

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane podczas zebrań Uczestników scalenia gruntów, publikujemy wzór Upoważnienia do działania w imieniu Uczestnika scalenia, podczas powadzonej procedury scaleniowej.