Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 10.08.2012 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10 Starosty Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów. Celem zebrania, jest wybór Rady uczestników scalenia, będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez Uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem, na zebraniu zwołanym przez Starostę.