Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 10.08.2012 r., znak: GN-II.KM.6017-3/10, Starosty Powiatu Brzeskiego m.in. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wykonania kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów i użytków gruntowych, w części obrębu ewidencyjnego Rajsko, gmina Szczurowa, w związku z operacją pn.: „Scalenie gruntów na obiekcie Rajsko – Szczurowa – Niedzieliska, gmina Szczurowa”.