Starosta Powiatu Brzeskiego zatrudni geodetę
wtorek, 28 sierpnia 2012 14:22

Starosta Powiatu Brzeskiego zatrudni geodetę, w ramach umowy – zlecenia, na potrzeby aktualizacji części opisowej operatów ewidencji gruntów i budynków, w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, w Referacie Geodezji i Ewidencji Gruntów.

Wymagania niezbędne:  

1.       Wykształcenie geodezyjne,

2.       Ogólna znajomość przepisów z dziedziny geodezji i kartografii,

3.       Dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Surówką, Geodetą Powiatowym, ul. Głowackiego 51, II piętro, pokój nr 207, tel.: (14) 66 325 35, lub z Panią Elżbietą Wąs, p.o. Kierownika Referatu Geodezji i Ewidencji Gruntów, pokój nr 208, tel.: (14) 66 319 68.