Informacje

Informacja nt. formatów udostępniania danych cyfrowych z PZGiK

 

Obecnie stosowane formaty udostępniania danych cyfrowych z PZGiK (okres przejściowy).

 

Dane rastrowe

Dane wektorowe

geotiff, tiff,
dodatkowo - evr, rap

dxf, gml, dodatkowo -edz, asc,
w uzgodnieniu shp i swde

 

Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Brzesku:


 

Gmina

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna wektorowa

Ewidencja Budynków

Mapa wektorowa

Mapa hybrydowa

Granice działek

Kontury klasoużytków

budynki

Miasto Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Brzesko

tak

-

tak

tak

tak

tak

Miasto Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gmina Czchów

tak

-

tak

tak

tak

tak

Borzęcin

-

tak

tak

tak

tak

tak

Dębno

tak

-

tak

tak

tak

tak

Gnojnik

Zawada Uszewska, Żerków, Uszew

Pozostałe obręby gminy Gnojnik

tak

tak

tak

tak

Iwkowa

-

tak

tak

tak

tak

tak

Szczurowa

-

tak

tak

tak

Wola Przemykowska

-