Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 15.02.2013 r., znak: GN.II.GD.6017-1/09, Starosty Powiatu Brzeskiego, o prawie do zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania scaleniowego.