Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 25.02.2013 r., znak: GN-II.661.3.2011.AN, Starosty Powiatu Brzeskiego o ogłoszeniu wyników oszacowania gruntów i ich udostępnieniu do publicznego wglądu.