Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 18.03.2013 r., znak: GN.II.KM.6017-3/10, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu zwoływanym w celu wyrażenia przez Uczestników scalenia zgody na dokonany szacunek gruntów.