Aspekt techniczno - prawny scalenia gruntów wsi Bielcza, gmina Borzęcin

Szanowni Państwo, realizując postulaty wniesione przez Uczestników scalenia, biorących aktywny udział w zebraniu w dniu 18 marca 2013 roku, dotyczące potrzeby uszczegółowienia "problematyki scaleniowej" poprzez sieć internetową - publikujemy opracowanie pn. "Aspekt techniczno - prawny scalenia wokół autostradowego w miejscowości Bielcza". Opracowanie zawiera podstawowe normy prawne, tezy i założenia, dotyczące wokół autostradowego postępowania scaleniowego wsi Bielcza, gmina Borzęcin.