Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów

Zawiadomienie z dnia 22.05.2013 r., znak: GN.II.661.5.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów zwoływanym w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów.