Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 06.09.2013 r.

Zawiadomienie z dnia 06.09.2013 r., znak: GN.II.6017-1/08 Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów na którym nastąpi wprowadzenie w posiadanie wydzielonych gruntów.