Informacja

INFORMACJA
NT.  SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ W GMINIE CZCHÓW

Informuję, że w gminie Czchów została przeprowadzona modernizacja szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zmodernizowana sieć aktualnie tworzy 217 punktów osnowy geodezyjnej w tym:

    a)      103 punkty osnowy dwufunkcyjnej,

    b)      106 punktów osnowy poziomej, która obejmuje:

  • 58 punktów adaptowanych z dotychczasowej osnowy II i III klasy,
  • 10 punktów na budynkach (wieże kościołów i maszty),
  •  38 punktów nowych typu 2 (dawny 17b) i typu 5 (dawny 42b),

    c)       5 punktów sieci ASG-EUPOS,

    d)      1 punkt sieci POLREF,

    e)       2 punkty dotychczasowej osnowy poziomej I klasy.

Ponadto wyznaczono wysokości dla 13 punktów osnowy wysokościowej 3 klasy.

W związku z powyższym informuję, że należy przy opracowywaniu wyników pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych wykorzystywać nowe parametry x,y,z punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej. 

 

                                             Kierownik PODGiK w Brzesku

                                          mgr inż. Halina Mucha