Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
poniedziałek, 03 lutego 2014 12:03

Zawiadomienie z dnia 03.02.2014 r., znak: GK-II.GD.6017-1/09, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Strzelce Małe, gmina Szczurowa. Celem zebrania jest odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.