Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 03.02.2014 r., znak: GK-II.GD.6017-1/09, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów, na którym nastąpi odczytanie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.