Prace scaleniowe planowane do wykonania w roku 2014.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na pytania i wątpliwości Mieszkańców dotyczące postępowania scaleniowego wszczętego na obszarze Miasta Brzesko, znajdującym się w zasięgu negatywnego oddziaływania Autostrady A-4, publikujemy informację Wykonawcy nt. prac scaleniowych planowanych do wykonania w roku 2014.