Informacja nt. statusu operatu ewidencyjnego prowadzonego dla obrębu Strzelce Małe.

Szanowni Państwo, publikujemy informację, przekazaną Kancelariom Notarialnym, dotyczącą statusu danych zarejestrowanych w operacie ewidencji gruntów, prowadzonym dla obrębu ewidencyjnego Strzelce Małe, gmina Szczurowa, w stanie - po odczytaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów.