Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Brzeskiego z dnia 17.04.2014 r.
czwartek, 17 kwietnia 2014 13:49

Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Brzeskiego z dnia 17.04.2014 r., w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków, z założeniem rejestrów budynków i lokali, prowadzonej dla obrębów ewidencyjnych: Rudy Rysie i Wrzępia, gmina Szczurowa, dostosowującej istniejące dane ewidencyjne do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku, w sprawie ewidencji gruntów i budynków.