Informacja Starosty Brzeskiego - Wrzępia
czwartek, 12 czerwca 2014 07:19

Informacja z dnia 10.06.2014 r., znak: GK-II.6620.82.1.2014.KM, Starosty Powiatu Brzeskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych, mających na celu modernizację istniejącej ewidencji gruntów i budynków i założenie rejestru budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Wrzępia, gmina Szczurowa.