Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu Uczestników scalenia gruntów.
poniedziałek, 08 września 2014 10:27

Zawiadomienie z dnia 05.09.2014 r., znak: GK-II.GD.6017-1/09, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Strzelce Małe, gmina Szczurowa. Celem zebrania jest realizacja obowiązku wynikającego z art. 30 ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.