Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia.

Zawiadomienie z dnia 15.01.2015 r., znak: GK-II.6017.2.2010.GD Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia zwoływanym w celu wyboru Rady Uczestników Scalenia.