Zawiadomienie o zebraniu Uczestników scalenia gruntów.

Zawiadomienie z dnia 28.01.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia zwoływanym w celu wyboru Rady uczestników scalenia.