Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego

Zawiadomienie z dnia 22.05.2015 r., znak: GK-II.661.2.2011.GD, Starosty Powiatu Brzeskiego o zebraniu uczestników scalenia na którym nastąpi określenie zasad szacunku gruntów.