Zawiadomienie Starosty Powiatu Brzeskiego
piątek, 10 lipca 2015 10:56

Zawiadomienie z dnia 9.07.2015 r., znak: GK-II.661.2.2014.AS, Starosty Powiatu Brzeskiego, o zebraniu Uczestników scalenia gruntów wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa - zapisane w załączniku, w formacie PDF.

Celem zebrania jest odczytanie postanowienia Starosty Powiatu Brzeskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego na obszarze wsi Strzelce Wielkie.